CertIQ

Logo
Nejnovější aktuality
Dne 1. dubna 2023 dochází na základě zákona č. 471/2022 Sb. ke změně subjektu odpovědného za správu důvěryhodného seznamu České republiky. Správa důvěryhodného seznamu přechází tímto dnem z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu. Umístění důvěryhodného seznamu se zatím nemění.
Upozorňujeme na budoucí dočasnou nedostupnost serveru tsl.gov.cz z důvodu servisního zásahu v rezortní síti MV. Server nebude dostupný dne 15. května 2021 od 8:00 do 15:00 hodin. Po tuto dobu nebude tudíž dostupný důvěryhodný seznam ČR. Děkujeme za pochopení.

Seznamy služeb vytvářejících důvěru ostatních států

TSL ostatních států naleznete na webových stránkách Evropské komise na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser

Trust Lists of other Member States and EEA Members

TSL of other Member States and Members of the European Economic Area can be accessed through the European Commission page at https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser