CertIQ

Logo

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky tsl.gov.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://tsl.gov.cz/

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. 7. 2020.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22. 7. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby internetové stránky tsl.gov.cz byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránkek prosím využijte e-mail oveg@mvcr.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail :pristupnost@mvcr.cz

Informace ve formě vhodné pro automatizované zpracování

V souladu s předpisy a standardy implementujícími nařízení eIDAS obsahují tyto webové stránky důvěryhodný seznam za Českou republiku ve formě vhodné pro automatizované zpracování. Tyto důvěryhodné seznamy jsou publikovány ve formátu XML (soubory s příponou .xml či .xtsl), pomocné soubory obsahující hodnotu heše (přípona .sha2) pak ve formátu prostého textu.

Nepředpokládá se, že by uživatel těchto webových stránek s těmito soubory pracoval přímo. Pokud si chce zobrazit informaci v nich obsaženou, může využít např. aplikaci Trusted List Browser poskytovanou Evropskou komisí.