CertIQ

Logo

Seznam aktualit

Dne 1. dubna 2023 dochází na základě zákona č. 471/2022 Sb. ke změně subjektu odpovědného za správu důvěryhodného seznamu České republiky. Správa důvěryhodného seznamu přechází tímto dnem z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu. Umístění důvěryhodného seznamu se zatím nemění.
Upozorňujeme na budoucí dočasnou nedostupnost serveru tsl.gov.cz z důvodu servisního zásahu v rezortní síti MV. Server nebude dostupný dne 15. května 2021 od 8:00 do 15:00 hodin. Po tuto dobu nebude tudíž dostupný důvěryhodný seznam ČR. Děkujeme za pochopení.
Ke konci září roku 2018 došlo k ukončení podpory webové aplikace CertIQ sloužící pro ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle nařízení eIDAS, kterou provozovalo Ministerstvo vnitra na dobrovolné bázi. Nyní tento server slouží pouze k publikaci důvěryhodného seznamu České republiky, kde jsou uvedeny informace týkající se kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru spolu s informacemi o jimi poskytovaných kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru.
Po úspěšném upgradu aplikace CertIQ oznamujeme, že CertIQ verze 2 běží ve standardním režimu.
Upozorňujeme, že na konci října a začátkem listopadu bude probíhat upgrade aplikace CertIQ. Nová verze aplikace umožní vyhodnotit certifikát, na základě informací vedených v důvěryhodných seznamech podle nařízení EU č. 910/2014 (známé pod zkratkou nařízení eIDAS).
Upozorňujeme na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ po 1.7.2016 z důvodu nutnosti úpravy aplikace vzhledem ke změně právního režimu důvěryhodných seznamů nově podle nařízení EU č. 910/2014 (známé pod zkratkou nařízení eIDAS). MV se bude snažit aplikaci zpřístupnit co nejdříve. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 budou obsahovat informace o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru, nad nimiž je vykonáván dohled, spolu s informacemi o kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru poskytovaných těmito poskytovateli. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 jsou pokračováním důvěryhodných seznamů vypracovaných na základě rozhodnutí 2009/767/ES.
Ve středu 17.2.2016 v době mezi 12. a 13. hodinou proběhne nutná provozní odstávka aplikace CertIQ. ... ukázat vše
Přestože rozhodnutí Komise 2009/767/ES (dále jen „Rozhodnutí“) ukládá členským státům povinnost zveřejňovat a spravovat „důvěryhodné seznamy“ TSL, v praxi se tato úprava ukázala jako nedostatečná. Hlavními překážkami pro praktické využívání těchto seznamů jsou: Rozhodnutí definuje dvě formy TSL – tzv. lidsky čitelnou (human-readable), neboli dokument ve formátu PDF/A a strojově zpracovatelnou (machine-processable), neboli soubor ve formátu XML. ... ukázat vše
Dne 15. dubna 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (č. 101/2010 Sb.). Tento předpis v reakci na komitologické rozhodnutí 2009/767/ES přidává Ministerstvu vnitra povinnost vést a zveřejňovat seznam důvěryhodných certifikačních služeb a do § 11 vkládá nový odstavec 2, který stanoví orgánům veřejné moci povinnost uznávat kvalifikované certifikáty vydané v ostatních členských státech EU. Aktuální znění zákona o elektronickém podpisu je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-227-2000-sb-o-elektronickem-podpisu.aspx ukázat vše
Přestože směrnice EP a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy ukládá členským státům povinnost vzájemného uznávání kvalifikovaných certifikátů, vzhledem k roztříštěnosti řešení napříč Evropou je vzájemné uznávání elektronického podpisu nejen legislativní, ale i technický problém. Jakýkoliv kvalifikovaný certifikát lze akceptovat jen tehdy, pokud je příjemce schopen ověřit platnost podpisu a kvalifikovaného certifikátu. Nejedná se o subjektivní schopnost, ale o objektivní podmínky, tj. zda existují nástroje, aby ověření mohl provést. Dne 16. 10. ... ukázat vše