CertIQ

Logo
Nejnovější aktuality
Dne 1. dubna 2023 dochází na základě zákona č. 471/2022 Sb. ke změně subjektu odpovědného za správu důvěryhodného seznamu České republiky. Správa důvěryhodného seznamu přechází tímto dnem z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu. Umístění důvěryhodného seznamu se zatím nemění.
Upozorňujeme na budoucí dočasnou nedostupnost serveru tsl.gov.cz z důvodu servisního zásahu v rezortní síti MV. Server nebude dostupný dne 15. května 2021 od 8:00 do 15:00 hodin. Po tuto dobu nebude tudíž dostupný důvěryhodný seznam ČR. Děkujeme za pochopení.

Služby vytvářející důvěru podle nařízení eIDAS

Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS) a s prováděcím Rozhodnutím Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, stanovujícím technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení eIDAS zřizuje tuto webovou stránku s následujícím účelem:

Publikace důvěryhodného seznamu podle čl. 22 nařízení eIDAS za Českou republiku. Aktuální stav je k dispozici zde:

Trust services in accordance with the eIDAS regulation

The Ministry of the Interior of the Czech Republic in connection with the Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC (the eIDAS regulation) and the Commission implementing decision (EU) 2015/1505 of 8 September 2015 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 set up this web page with the following purpose:

Publication of the Trust List of the Czech Republic in accordance with Art. 22 of the eIDAS regulation. The current versions are available here: