CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé dokumenty jsou v souladu s předpisy a standardy implementujícími nařízení eIDAS publikovány jako soubory ve formátu PDF. Pokud Váš webový prohlížeč nezobrazuje soubory v tomto formátu přímo, lze pro jejich zobrazení použít program Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc..

Informace ve formě vhodné pro automatizované zpracování

V souladu s předpisy a standardy implementujícími nařízení eIDAS obsahují tyto webové stránky důvěryhodný seznam za Českou republiku a odkazy na důvěryhodné seznamy členských států Evropské unie a dalších států Evropského hospodářského prostoru ve formě vhodné pro automatizované zpracování. Tyto důvěryhodné seznamy jsou publikovány ve formátu XML (soubory s příponou .xml či .xtsl), pomocné soubory obsahující hodnotu heše (přípona .sha2) pak ve formátu prostého textu.

Nepředpokládá se, že by uživatel těchto webových stránek s těmito soubory pracoval přímo. Pokud si chce zobrazit informaci v nich obsaženou, může využít např. aplikace TLManager poskytované Evropskou komisí.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosíme zasílejte na adresy uvedené na stránce kontaktů.