CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Oznámení o plánovaném ukončení podpory webové aplikace CertIQ (včetně webových služeb) k 30.9.2018

16.7.2018

Ke konci září roku 2018 dojde k ukončení podpory webové aplikace CertIQ sloužící pro ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle nařízení eIDAS, kterou provozuje Ministerstvo vnitra na dobrovolné bázi.

Provoz webové aplikace CertIQ (včetně souvisejících webových služeb) po tomto termínu nebude jakkoliv garantovaný a může docházet k delším výpadkům této aplikace. V případě, že dojde ke změnám ovlivňující chod aplikace (např. úprava formátu důvěryhodných seznamů či vydání povinné softwarové záplaty pro některou z použitých komponent), nebude možné na tyto změny reagovat a provoz aplikace může být zcela ukončen.

Ministerstvo vnitra upozorňuje, že v současné době existují jiné volně dostupné nástroje umožňující informativní ověření, zda certifikát byl vydán službou, která je vedena v důvěryhodném seznamu daného členského státu nebo případně umožňují také informativně ověřit platnost elektronického podpisu v dokumentu.

Jako vhodný nástroj lze použít např. „Trusted List Browser“ provozovaný Evropskou komisí, který je dostupný na stránce: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/, umožňuje nejen procházení důvěryhodných seznamů jednotlivých členských států EU a hledání konkrétních typů služeb vytvářejících důvěru, ale rovněž nabízí jako doplňkovou službu možnost ověření, zda certifikát byl vydán službou, která je vedena v důvěryhodném seznamu daného členského státu.