CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Upozornění na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ

17.6.2016

Upozorňujeme na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ po 1.7.2016 z důvodu nutnosti úpravy aplikace vzhledem ke změně právního režimu důvěryhodných seznamů nově podle nařízení EU č. 910/2014 (známé pod zkratkou nařízení eIDAS). MV se bude snažit aplikaci zpřístupnit co nejdříve. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 budou obsahovat informace o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru, nad nimiž je vykonáván dohled, spolu s informacemi o kvalifikovaných službách vytvářejících důvěru poskytovaných těmito poskytovateli. Důvěryhodné seznamy podle nařízení EU č. 910/2014 jsou pokračováním důvěryhodných seznamů vypracovaných na základě rozhodnutí 2009/767/ES.