CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

9.9.2010

Dne 15. dubna 2010 nabyla účinnosti novela zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu (č. 101/2010 Sb.). Tento předpis v reakci na komitologické rozhodnutí 2009/767/ES přidává Ministerstvu vnitra povinnost vést a zveřejňovat seznam důvěryhodných certifikačních služeb a do § 11 vkládá nový odstavec 2, který stanoví orgánům veřejné moci povinnost uznávat kvalifikované certifikáty vydané v ostatních členských státech EU. Aktuální znění zákona o elektronickém podpisu je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/soubor/zakon-c-227-2000-sb-o-elektronickem-podpisu.aspx