CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Export certifikátu z e-mailové zprávy

V případě, že jste obdrželi elektronicky podepsanou e-mailovou zprávu a potřebujete z této zprávy exportovat certifikát a uložit jej do souboru a nevíte, jak na to, tento návod by vám měl pomoci. Návod ukazuje postup v prostředí programového vybavení Microsoft Office Outlook.

1. Otevřete podepsanou zprávu a klikněte na symbol pečeti (viz Obr. 1).

Okno podepsané zprávy
Obr. 1

2. V dalším okně klikněte na tlačítko „Podrobnosti...“ (viz Obr. 2), čímž zobrazíte další informace o certifikátu.

Okno s elektronickým podpisem zprávy
Obr. 2

3. V dalším okně vyberte vrstvu příslušející požadovanému certifikátu podepsané osoby (viz Obr. 3).

Okno s podrobnostmi zabezpečení zprávy 1/2
Obr. 3

4. Poté klikněte na tlačítko „Zobrazit podrobnosti...“ (viz Obr. 4).

Okno s podrobnostmi zabezpečení zprávy 2/2
Obr. 4

5. Otevře se okno „Podpis“. V záložce „Obecné“ klikněte na tlačítko „Zobrazit certifikát...“ (viz Obr. 5).

Okno s vlastnostmi podpisu
Obr. 5

6. Otevře se okno „Zobrazit certifikát“. V záložce „Podrobnosti“ klikněte na tlačítko „Kopírovat do souboru...“ (viz Obr. 6).

Okno s vlastnostmi certifikátu
Obr. 6

7. Otevře se „Průvodce exportem certifikátu“. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“ (viz Obr. 7).

Průvodce exportem certifikátu 1/6
Obr. 7

8. Vyberte požadovaný formát a klikněte na tlačítko další (viz Obr. 8).

Průvodce exportem certifikátu 2/6
Obr. 8

9. Pomocí tlačítka „Procházet...“ zadejte cestu a název souboru, do nějž si přejete certifikát exportovat (viz Obr. 9).

Průvodce exportem certifikátu 3/6
Obr. 9

10. Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“ (viz Obr. 10).

Průvodce exportem certifikátu 4/6
Obr. 10

11. Pro dokončení exportu certifikátu klikněte na tlačítko „Dokončit“ (viz Obr. 11).

Průvodce exportem certifikátu 5/6
Obr. 11

12. Úspěšné provedení exportu certifikátu potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“ (viz Obr. 12).

Průvodce exportem certifikátu 6/6
Obr. 12