CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Export certifikátu z PDF dokumentů

V případě, že jste obdrželi elektronicky podepsaný PDF soubor a potřebujete z této zprávy exportovat certifikát a uložit jej do souboru a nevíte, jak na to, tento návod by vám měl pomoci. Návod ukazuje postup v prostředí programového vybavení Adobe Reader 9 česká verze 9.2.0.

1. Po otevření podepsaného PDF dokumentu se Vám objeví u horní lišty panel s názvem „Panel podpisu“ (viz Obr. 1).

Obr. 1 — Panel podpisu v PDF dokumentu
Obr. 1 — Panel podpisu v PDF dokumentu

2. Po kliknutí se v levé části aplikace Adobe (Reader) zobrazil panel s podrobnějšími informacemi k elektronickému podpisu. Pro export certifikátu je nutné kliknout na položku "Podrobnosti certifikátu" (viz Obr. 2).

Obr. 2 — Panel s podrobnostmi o elektronickém podpisu
Obr. 2 — Panel s podrobnostmi o elektronickém podpisu

3. Po kliknutí se otevřelo nové okno s podrobnostmi o certifikátu. Pro ověření byl vybrán kvalifikovaný certifikát uživatele. Pro export je nutné kliknout na tlačítko "Exportovat..." (viz Obr. 3).

Obr. 3 — Podrobnosti o certifikátu
Obr. 3 — Podrobnosti o certifikátu

4. Stiskem tohoto tlačítka spustíte průvodce, který Vám umožní vybrat formát certifikátu, který je podporován v aplikaci CertIQ (tzn. formát DER). Vyberte položku "Soubor certifikátu" a stiskněte tlačítko "Další" (viz Obr. 4).

Obr. 4 — Průvodce exportem certifikátu 1/3
Obr. 4 — Průvodce exportem certifikátu 1/3

5. V dalším okně vyberte cestu k souboru certifikátu, kam chcete certifikát exportovat a pokračujte na další obrazovku. (viz Obr. 5)

Obr. 5 — Výběr cesty k souboru certifikátu
Obr. 5 — Výběr cesty k souboru certifikátu

6. Po stisknutí tlačítka "Další" je certifikát exportován do Vámi vybrané cesty. (viz Obr. 6)

Obr. 6 — Dokončení exportu certifikátu
Obr. 6 — Dokončení exportu certifikátu