CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Komponenta zjišťování kvalifikovanosti posuzovaného certifikátu

Aplikace CertIQ používá pro zjištění kvalifikovanosti předloženého certifikátu knihovnu DSS, která je dostupná pod licencí LGPL (Lesser GNU Public License) verze 2.1 nebo vyšší. Výše zmíněná knihovna byla vyvinuta v rámci aplikace DSS, která je nabízena jako open-source software prostřednictvím programu CEF Evropskou komisí a umožňuje jak podepisování dokumentů elektronickým podpisem, tak i možnost ověření platnosti elektronických podpisů. Pro více informací odkazujeme na https://joinup.ec.europa.eu/asset/sd-dss/description a https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action?pageId=23003381.