CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Co je to důvěryhodný seznam?

Důvěryhodný seznam podle nařízení eIDAS je pokračováním důvěryhodných seznamů podle rozhodnutí Komise 2009/767/ES. Obsahuje informace, které orgány dohledu jednotlivých států vydávají proto, aby bylo možné správně vyhodnotit typ, stav a právní účinky služeb vytvářejících důvěru v souladu s platnou legislativou.

Seznam adres všech publikovaných TSL členských států je zveřejněn Evropskou komisí v „seznamu TSL“ (LotL - List of the Lists). Ten je dostupný ve strojově zpracovatelné formě na adrese https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml.

Užitečným nástrojem, který umožňuje prohlížet obsah důvěryhodných seznamů, je TL Browser. (Ministerstvo vnitra ČR nezodpovídá za jeho funkčnost ani dostupnost.)