CertIQ

Ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle eIDAS
Logo

Proč je kvalifikovaný systémový certifikát podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, aplikací CertIQ vyhodnocen jako nekvalifikovaný?

Kvalifikovaný systémový certifikát podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, není kvalifikovaným certifikátem podle nařízení eIDAS ani podle dřívější směrnice 1999/93/ES.