Kontrola certifikátu

Tato aplikace je provozována Ministerstvem vnitra ČR a slouží ke kontrole, zda byl certifikát vydán jako kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU, pokud lze tuto skutečnost vyvodit z informací uvedených v „seznamech důvěryhodných služeb“ (TSL) vydávaných členskými státy dle Rozhodnutí komise 2009/767/ES.

Aplikace neslouží k ověření platnosti certifikátu a ověření oproti seznamu zneplatněných certifikátů (CRL).

Zadejte cestu k souboru obsahujícímu certifikát (formáty CER, DER, CRT, PEM):