Nejnovější aktuality

Upozornění na probíhající upgrade aplikace CertIQ

20.10.2016

Upozorňujeme, že na konci října bude probíhat upgrade aplikace CertIQ.

Upozornění na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ

17.6.2016

Upozorňujeme na dočasnou nedostupnost aplikace CertIQ po 1.7.2016 z důvodu nutnosti úpravy aplikace vzhledem ke změně právního režimu důvěryhodných seznamů nově podle nařízení EU č. 910/2014

Certifikační služby akreditované v České republice

Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti s Rozhodnutím 2009/767/ES (nabývajícím účinnosti 28.12.2009) zřizuje tuto webovou stránku s následujícími účely:

  1. Publikaci Seznamu stavu dohledu/akreditace certifikačních služeb poskytovatelů certifikačních služeb, nad nimiž je vykonáván dohled nebo kteří jsou akreditováni Českou republikou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Aktuální stav je k dispozici zde:
  2. Na základě podobných seznamů z dalších členských států EU pracuje aplikace CertIQ, která kontroluje, zda předložený certifikát je kvalifikovaný a vydaný poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém členském státu EU.

Certification services accredited in the Czech Republic

The Ministry of the Interior of the Czech Republic in connection with the Commitology Decision 2009/767/EC (effective since 28 December 2009) set up this web page with the following purposes:

  1. Publication of the Supervision/Accreditation Status List of certification services from Certification Service Providers, which are supervised/accredited by the referenced Scheme Operator Member State for compliance with the relevant provisions laid down in Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures. The current states are available below:
  2. Based on similar lists from other EU member states, the CertIQ application checks the submitted certificate whether it is a qualified certificate and was issued by a certification service provider that is accredited or under supervision in a EU member state.
    (The application is currently available in the Czech language only.)